Contact 联系我们

  • Service Hotline:+86-574-86562150
  • Technical Support:+86-574-86562150
  • Customer Service:+86-574-86562150
Location:Home > Contact

Ningbo Guangya Auto Parts Co., Ltd.

Add:No.5, Guangyuan Road, Xiepu, Zhenhai, Ningbo,China 
Tel:+86-574-86631880 
Fax:+86-574-86631890 Contacter:Mr. Yu
Mobile:13738833679
P.C.:315323 
E-mail:ying@nbguangya.com 
Website:http://www.nbguangya.com

NINGBO GYA AUTO PARTS CO.,LTD.